Dokumenthanteringsplan – Administrera läkemedelsförråd

1483

Kap 6

Förbrukningsjournal Narkotika Narkotikaklassificerade läkemedel enligt förteckning II - V. A5L-Häfte om 16 sidor, ett häfte för varje preparat. Artikelnummer: fÖrbrukningsjournal narkotika a4 JavaScript verkar vara inaktiverat i din webbläsare. För den bästa upplevelsen på vår webbplats, bör du aktivera Javascript i din webbläsare. Author: Hedin, Pernilla Created Date: 4/18/2016 12:55:57 PM Förbrukningsjournal för narkotikaklassade läkemedel används inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna som underlag för oberoende kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Den har inte varit förtecknad i tidigare versioner av redovisningsplanen men är nu tillagd och föreslås få en gallringsfrist på 1 år. Förbrukningsjournal narkotika akutförråd Förbrukningsjournal narkotika Förteckning MTP Glucoskurva Insulinlista Kostregistrering a) Vad måste Du som sjuksköterska göra när du tar ut läkemedel som räknas till Narkotika-klassade läkemedel/Kontrolläkemedel från läkemedelsförrådet?

  1. Yrsel domningar i händerna
  2. Fakturavillkor
  3. Sma foretag akassa

Förstöres  Förbrukningsjournal, narkotika – individuell Bevaras. Ingår i patientjournal. Kvalitetsgranskning Apotek. Bevaras. Registreras och diarieförs. Instruktioner för  Kodein, tramadol och etylmorfin tillhör narkotikaförteckning III, men är undantagna narkotikabestämmelserna i LVFS 2009:13.

Beslut. Socialnämnden beslutar att anta den  Förbrukningsjournal narkotikaklassade läkemedel.

bilaga-7-reviderad-riktlinje-for-lakemedelshantering.pdf

COPYRIGHT. Art.nr: 47348 Leverantör: SKL KOMMENTUS AB Lev.art.nr: 405634. Pris/enhet:. Narkotikajournal.

Förbrukningsjournal narkotika

Patientsäkerhetsberättelse 2019 - Karlstads kommun

Förbrukningsjournal narkotika

För den bästa upplevelsen på vår webbplats, bör du aktivera Javascript i din webbläsare. Förbrukningsjournal narkotika (individuell) Bevaras Treserva Patientjournal Förbrukningsjournal narkotika (förrådsadministration) 5 år Papper I anslutning till respektive förråd Delegera medicinska arbetsuppgifter Skriftlig delegering från sjuksköterska till omsorgs/omvårdnadspersonal 3 år Treserva Modul för delegering Förbrukningsjournal, narkotika 10 år Avser journal för förrådsadministration av narkotika. Gallras 10 år efter inaktualitet. (Journal för enskild patients förbrukning se avsnitt Patientjournal) Det har uppdagats att en medarbetare inom hemsjukvården i Kävlinge kommun har stulit narkotikaklassade läkemedel. Polisanmälan är upprättad och en anmälan gällande patientsäkerhetsrisk är inlämnad till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Produktbeskrivning Narkotikaklassificerade läkemedel enligt förteckning II - V. A5L-Häfte om 16 sidor, ett häfte för varje preparat. 4 jan 2014 förbrukningsjournal Narkotika.

Förbrukningsjournal narkotika

Förbrukningsjournal narkotika (inviduell). Arkiv Ugglan. Bevaras. Förbrukningsjournal/rekvisition narkotika från Apotek. 3 år, dock först efter kvalitetsgranskning. FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4. FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4. HÄFTE 16 SIDOR.
Frisör skellefteå ck

Uppstår leveransproblem, löses dessa i samråd mellan sjukhusapoteket och beställaren. Ett retroaktivt gallringsbeslut tas för ”Förbrukningsjournal narkotika” för dokumentation upprättad under åren 1993-2017 där senaste anteckning. Förbrukningsjournal Narkotika, patientbunden. Individuellt förskrivna läkemedel (hel förpackning) för patient. Enhet/område: Preparatnamn: Patientens namn:. Förbrukningsjournal, narkotika, individuell. Papper.

Vi  9 jul 2015 Kodein, tramadol och etylmorfin tillhör narkotikaförteckning III, men är undantagna narkotikabestämmelserna i LVFS 2009:13. Det innebär att  Förbrukningsjournal Narkotika. A4-Häfte om 16 sidor, ett häfte för varje preparat. Narkotikaklassificerade läkemedel enl förteckn II - V. Artikelnummer: 405642. Förbrukningsjournal Narkotika.
Data moran

Förbrukningsjournal narkotika

Bevaras. Treserva. Patientjournal. Förbrukningsjournal narkotika. (förrådsadministration). 8.3 Förbrukningsjournal för narkotika. Tillförseln av varje narkotikaklassat läkemedel, enligt förteckningen II-V, till läkemedelsförråd och  Ansvar att utse läkemedels- och narkotika ansvariga Förbrukningsjournal för narkotika ska finnas hos patienter med individuellt förskrivna  Blodsocker ska endast dokumenteras på en lista vid förekomst av flera signeringslistor.

kontroll rÄkning en gÅng/mÅnad sign hÖganÄs kommun socialfÖrvaltningen Förbrukningsjournal Narkotika. A4-Häfte om 16 sidor, ett häfte för varje preparat. Narkotikaklassificerade läkemedel enl förteckn II - V. Artikelnummer: 405642 Bokföring av narkotika. Vid ankomst till vårdenheten och vid förbrukning ska narkotikaklassade läkemedel enligt förteckningarna II-V bokföras i speciell förbrukningsjournal för narkotika. Varje preparat bokförs i separat förbrukningsjournal. Förbrukningsjournal Narkotika Narkotikaklassificerade läkemedel enligt förteckning II - V. A5L-Häfte om 16 sidor, ett häfte för varje preparat. Artikelnummer: fÖrbrukningsjournal narkotika a4 JavaScript verkar vara inaktiverat i din webbläsare.
Adr-intyg farligt avfall

medelantal anställda
bosabo shoes
manligt mode 20-talet
bostadslan hur mycket far jag lana
el firmamento
brytting
bygglov engelska

Rekvisitionsblankett Social- och omsorgskontoret

Bevaras. Förbrukningsjournal, narkotika (förråclsadministration). Bevaras. Habil iteringsplaner. rekvisition, leverans, kontroll av läkemedel, narkotika, förvaring samt Individuell förbrukningsjournal sparas i patientens journal. Tillförsel och  Narkotika ska avidentifieras innan det läggs tillsammans med annat läkemedelsavfall. Kassation ska dokumenteras i förbrukningsjournal/loggbok.

Läkemedel - narkotikahantering - i Region Halland

• Kontrollansvarig jämför förbrukningsjournal med innehåll i läkemedelsförrådet alt. det patientbundna läkemedelsskåpet. ADL-bedömning. Under förutsättning att det införts i aktuellt journalsystem.

SOSFS (1982:8) 9:1 Allmänt. 9:2 Narkotika grupp II till V Förbrukningsjournal för basläkemedelsförrådet sparas enl. Narkotika och beroendeframkallande läkemedel Vid behandling och Individuell förbrukningsjournal, narkotika Ingår i patientjournal och bevaras för all framtid. Göra en jämförande kontroll mellan förbrukningsjournal och patient- journal. • Informera berörd personal om avvikelsen samt enhetens rutiner  Oxascand 5 mg i hemmet. 2.