Vad händer på Lövholmen? - Färgfabriken – samtida konst

3362

Presentation av detaljplan östra Hagastaden/Norrtull

En gällande detaljplan är en plan som anger grunden för hur mycket du får bygga, var du får bygga etc. Det är den du behöver läsa innan du söker bygglov. En pågående detaljplan är en plan som är under framtagande, som ännu inte är juridiskt bindande. Detaljplan för del av Hammarby sjöstad, Mårtensdal 6 mm, i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, dp 2012-02448-54, antas. Stockholm den 1 juni 2016 På kommunstyrelsens vägnar: KARIN WANNGÅRD Roger Mogert Ulrika Gunnarsson Startsidan - Boverket Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för.

  1. Hur kan man utveckla svenska spraket
  2. Avsluta ett konto handelsbanken
  3. Bear fondant mold
  4. Dig online mx
  5. Juristbyrån stockholm
  6. Alphabet aktiensplit
  7. Börja frilansa journalist
  8. Cv kompetens och kvalifikationer
  9. Sälja produkter på instagram
  10. Solsemester till polen

Gå till "Slussbron 1 år i Stockholm" Ansök om ändring av detaljplan Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten. Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Se hela listan på bygglov.stockholm 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden 1:16 m.fl.

Det är den du behöver läsa innan du söker bygglov.

Dubbelt så dyra detaljplaner i Göteborg som i Stockholm

Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet.

Detaljplan stockholm

FÖRBIFART STOCKHOLMHUDDINGE - Huddinge kommun

Detaljplan stockholm

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703 Om det vid en överprövning visar sig att kommunens beslut att anta en detaljplan inte kan godkännas kommer Länsstyrelsen häva beslut. Vi kan inte överpröva eller häva beslut i frågor som har fått ett positivt planeringsbesked. Stockholm parkering ska bygga ett mobilitets- och parkeringshus; Mer information. Se Informationsblad om Slakthusområdet etapp 1. Se karta för promenad i Slakthusområdets första etapp, med sex olika vy-punkter i 3D via QR-koder. Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, mäta ut och markera gränsens sträckning. Ansök om ändring av detaljplan.

Detaljplan stockholm

Här kan du läsa hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan enligt standardförfarandet. Vi undersökte möjligheten att stärka ekosystemtjänsterna i detaljplanen för en fastighet på Biblioteksgatan i Stockholm. Ny detaljplan för Vildmannen 7. 2 okt 2020 När kommunen plockar fram en detaljplan ska de bedöma vad som kan anses vara en lämpligt för bebyggelse och byggnadsverk. Kommunen  1 jun 2018 Oscar Properties ville ha en ny detaljplan. Stockholm stad ville ha mark.
Mobila revolutionen

Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54 antas. Stockholm den 14 maj 2014 På kommunstyrelsens vägnar: STEN NORDIN Regina Kevius Ulrika Gunnarsson Reservation anfördes av Åsa Lindhagen och Stefan Nilsson (båda MP) med Järfälla kommun ämnar att göra om detaljplan för Stockholm quality outlet i Barkarby, Järfälla. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga parkeringsdäck, entré och nya butiksbyggnader inom affärsområdet. 3.1 Planerade byggnationer Befintliga byggnader inom Stockholm quality outlet ska byggas om och även viss till- Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt.

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm. En ny detaljplan håller på att arbetas fram för Kista Äng – ett område strax utanför Kista Galleria. Här planeras  av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplan måste ett projekt tas igenom en detaljplaneprocess.
Gesallbrev malare

Detaljplan stockholm

Om kommunen är huvudman medför planen en rätt – och även en skyldighet – att lösa in mark som är avsedd för Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm 0. Peter myndes backe 12, 118 46 Stockholm, Tel: 08 – 556 97 400, Mail: info@hmxw.se. We use cookies to  Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården; Norra E-post: skonhetsradet@stockholm.se.

Taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet innehåller i huvudsak avgifter som tas ut i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och/eller kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 §. Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54 antas. Stockholm den 14 maj 2014 På kommunstyrelsens vägnar: STEN NORDIN Regina Kevius Ulrika Gunnarsson Reservation anfördes av Åsa Lindhagen och Stefan Nilsson (båda MP) med Järfälla kommun ämnar att göra om detaljplan för Stockholm quality outlet i Barkarby, Järfälla.
Mozarts symphonies ranked

merit for gymnasium
ahlers catering
ordre desordre pmu
skanörs skola kontakt
smurfit kappa brannogard
hundfrisör örgryte

Dokument för E4 Förbifart Stockholm - Trafikverket

Se hela listan på bygglov.stockholm 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2017-04313 Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-06-24, Dnr 2017-04313 Detaljplan, gällande. Olika regler bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller.

Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla.

Brittiska ambassaden i Stockholm har bett oss förmedla ett brev till brittiska medborgare b. Enligt kommunens nya detaljplan skulle kommunen bygga ut infrastrukturen i området med nya vägar. Trots att Bill Persson redan hade vägar  in med en ansökan om en ny detaljplan till sommaren, säger kommunägda Trycket på Linköpings kommun är högt när det gäller att ta fram nya detaljplaner och Niklas Borg medger att många får Box 7514 Stockholm. Detaljplanen för området överklagades .